top of page
El crepúsculo de las máscaras

Títol del llibre de Michel Tournier que ens aproxima a la vida i l’obra d’alguns fotògrafs. És també el títol d’una sèrie fogràfica realitzada quan treballava d’actriu en un bosc màgic. Diferents personatges fantàstics es convertiren en el seu nou jo quotidià, on el gest del maquillar-se, vestir-se i transformar-se era el primer pas per endinsar-se a la màscara de la seva nova realitat, fent ús de la fotografia més enllà de la búsqueda de la bellesa, o de la veracitat; en aquesta serie es descobreix en indentitats múltiples i es mou en un territori  dual entre el mirall del camerino i la natura. L’autoretrat aquí ens parla de presències i absències d’una jo inconeguda que neix d’un reflexe que es transforma per esdevenir múltiple però inmortal.

bottom of page