La matèria que considera esdevé llum per l'ànima, any rere any, compromís vital.

Maria Vernet 1mujer
  • Instagram